CopaMitropa_R2femenino


Kopinits,A - Vajda,S
Tóth,L - Exler,V
Rudolf,A - Papp,P
Tanacs,A - Ignacz,M
Horvath,J - Hoolt,S
Winkelmann,E - Kozma,E
Berke,A - Borosova,Z
Varholakova,N - Purgar,I
Hodova,L - Rozic,V
Novak,K - Novosadova,K

Generated with ChessBase 9.0