Corus_R7_GrupoA


Tiviakov - Karjakin
Ponomariov - Topalov
Carlsen - Svidler
Anand - Radjabov
Aronian - Kramnik
Navara - Van Wely
Shirov - Motylev

Generated with ChessBase 9.0