Dortmund2007_R4


Gelfand,B - Mamedyarov,S
Alekseev,E - Leko,P
Kramnik,V - Carlsen,M
Anand,V - Naiditsch,A

Generated with ChessBase 9.0