Dortmund2007_R7


Naiditsch,A - Gelfand,B
Leko,P - Mamedyarov,S
Alekseev,E - Kramnik,V
Carlsen,M - Anand,V

Generated with ChessBase 9.0