(1) Cheparinov,I (2678) - Cramling,P (2528) [B48]
III Ruy Lopez Zafra ESP (5), 17.06.20091.e4 c5 2.Cf3 e6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cc6 5.Cc3 Dc7 6.Ae3 a6 7.Dd2 Cf6 8.0-0-0 Ae7 9.f3 h5 10.Cxc6 bxc6 11.h3 h4 12.Af4 e5 13.Ag5 Tb8 14.Ac4 Tb4 15.Ab3 a5 16.a3 Txb3 17.cxb3 0-0 18.f4 d6 19.Axf6 Axf6 20.Dxd6 Db7 21.f5 Dxb3 22.Dd3 Aa6 23.Dxa6 Ag5+ 24.Rb1 Tb8 25.De2 Dxc3 26.Ra1 Dc5 27.Td3 Db6 28.Thd1 Ae7 29.Dd2 Rh7 30.Dc3 f6 31.g4 hxg3 32.Txg3 Tb7 33.Tdd3 a4 34.Dd2 Db5 35.De2 Rg8 36.Dg2 Af8 37.Td8 Da5 38.Tgd3 c5 39.Dc2 Db5 40.Ta8 Rf7 41.Txa4 Ae7 42.Dc4+ Dxc4 43.Txc4 g6 44.fxg6+ Rxg6 45.Tg3+ Rf7 46.a4 1-0